Peter Buysrogge

Schepen van Personeel, Sport en Interne Organisatie sinds 02/01/2013.

Federaal Volksvertegenwoordiger sinds 19/06/2014.

  • Voorzitter commissie Legeraankopen en -verkopen
  • Vast lid commissie Defensie (coördinator N-VA fractie)
  • Vast lid commissie Terreurbestrijding
  • Vast lid begeleidingscommissie Comité P en comité I
  • Plaatsvervangend lid commissie Binnenlandse Zaken
  • Plaatsvervangend lid commissie Financiën
  • Monarchie-specialist voor N-VA

Medewerkers

Maxime Callaert

Persoonlijk Medewerker