Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Peter Buysrogge op 15 juni 2021, over deze onderwerpen: Leger

De zaak van de voorvluchtige militair roept veel vragen op in het parlement. Vragen die de minister van Defensie woensdag aan de hand van een rapport van de algemene inspectie van Landsverdediging normaliter moet beantwoorden in de commissie Defensie. Echter tot nu hebben de Kamerleden nog altijd …

Door Theo Francken, Peter Buysrogge, Darya Safai op 13 juni 2021, over deze onderwerpen: Europees beleid, Leger

“De NAVO en de Europese defensiesamenwerking versterken elkaar, zoals verschillende gemeenschappelijke verklaringen en het gemeenschappelijk pakket voorstellen aantonen. Toch blijft de rode draad in al deze samenwerkingsverbanden dezelfde: Defensie heeft nood aan verdere investeringen.” Dat stellen …

Door Peter Buysrogge op 28 mei 2021, over deze onderwerpen: Binnenlandse Zaken, Defensie, Waasland, 6/ Asiel - migratie - inburgering, Asiel en migratie

Kamerlid Peter Buysrogge (N-VA) is verwonderd over het antwoord van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) op zijn parlementaire vraag omtrent de plannen met het asielcentrum op het voormalig militair domein Westakkers. “In januari leken we ons nog in een tijdelijke …

Door Peter Buysrogge, Peter De Roover op 27 mei 2021, over deze onderwerpen: Politiek

Kamerleden Peter Buysrogge en Peter De Roover betreuren dat informatie uit een zitting Comité I over de zaak-Jürgen C werd gelekt naar de pers. Ze willen een formeel onderzoek en dat wie de info lekte, gesanctioneerd wordt. Dinsdag vond in de parlementaire begeleidingscommissie van het Comité P&I, …

Door Theo Francken, Peter Buysrogge op 21 mei 2021, over deze onderwerpen: Veiligheid, Leger

“Wat ons betreft moet de minister haar energie nu niet steken in kleine politieke spelletjes, maar in een einde van deze saga zonder bloedvergieten.” Kamerleden Peter Buysrogge en Theo Francken roepen minister van Defensie Dedonder op om het hoofd koel te houden en alles in het werk te stellen …

Door Peter Buysrogge op 5 mei 2021, over deze onderwerpen: Defensie, Leger

De Dienst Klachtenmanagement van Defensie (DKM) ontving in 2020 opvallend meer klachten in verband met geluidshinder door militaire luchtvaartuigen dan het jaar ervoor. In 2019 bedroeg het aantal klachten nog 113, maar het afgelopen jaar steeg de stapel fors naar 345. “We begrijpen dat onze …