Parlementair werk

Volg hier op de voet mijn werk in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Commissies en als schepen. Alle schriftelijke vragen, mondelinge interpellaties en tussenkomsten zullen hier steeds op verschijnen.

 

In mei 2014 raakte ik voor de eerste maal verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar ik toen deel uitmaakte van de commissie Defensie, en de commissie Buitenlandse Missies. Daarnaast was ik ook voorzitter van de commissie Legeraankopen en -verkopen, en trad ik op als monarchie-expert voor N-VA. Als enige Wase N-VA verkozene nam ik de federale belangen van de Waaslanders uiteraard ook zeer nauw ter harte.

In mei 2019 raakte ik herverkozen in de Kamer. Sindsdien ben ik aangesteld als voorzitter van de commissie Defensie.

Sinds 2012 ben ik werkzaam als schepen voor de stad Sint-Niklaas. Van 2012 tot 2018 als schepen van Personeel, Interne Organisatie en Sport; en sinds 2019 als schepen van Financiën, Personeel en Sport.

Recente vragen

DOVO-interventies in 2020.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B040-11-0138-2020202108009

Verkoop militair domein Westakkers aan de Regie der Gebouwen.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B035-11-0105-2020202107576

Nachtvluchten boven Balen-Olmen.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B040-11-0104-2020202107575

Nieuwe kazerne in Oost-Vlaanderen (MV 12308C).

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B040-11-0101-2020202107500

Mobiliteitsapp MOOVIT.

van Peter Buysrogge (06030) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B030-4-0029-2020202105567

Mobiliteitsapp MOOVIT.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55-B029-9-0601-2019202005009

Verkoop Alpha-jets (MV 7976C).

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Buitenlandse Zaken, en van Defensie
55-B025-13-0434-2019202004569

Treinongeval te Belsele van 9 mei 2019.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55-B023-9-0489-2019202003975

Verkoop legermaterieel.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Buitenlandse Zaken, en van Defensie
55-B013-13-0194-2019202001944

Verplaatsingen van de koninklijke familie.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Buitenlandse Zaken, en van Defensie
55-B013-13-0188-2019202001896