Parlementair werk

Volg hier op de voet mijn werk in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Commissies en als schepen. Alle schriftelijke vragen, mondelinge interpellaties en tussenkomsten zullen hier steeds op verschijnen.

 

Als federaal Volksvertegenwoordiger ben ik effectief lid in de commissie Defensie, waar N-VA minister Steven Vandeput de leiding neemt. Daarnaast ben ik voorzitter van de commissie Legeraankopen; effectief lid in de commissie Buitenlandse Missies; plaatsvervanger in de commissie Binnenlandse Zaken (N-VA vice-premier en minister Jan Jambon), waar ik mij in de eerste plaats bezig houd met Ambtenarenzaken, staat van Oorlog en staat van Beleg; en plaatsvervanger in de commissie Financiën (N-VA minister Johan Van Overtveldt). Als enige Wase N-VA verkozene neem ik federale belangen van de Waaslanders uiteraard ook zeer nauw ter harte.

Naast het werk in de commissies, ben ik als parlementslid ook actief als monarchie-specialist voor onze partij. Niet om de regering te steunen wanneer ze het koningshuis dekken, maar om steeds de vinger op de wonde te houden.

 

Sinds 2012 ben ik werkzaam als schepen van Personeel, Interne Organisatie en Sport in Sint-Niklaas, waar ik - naast het Sint-Niklase sportgebeuren - de modernisering van het ambtenarenapparaat in goede banen leid.