Parlementair werk

Volg hier op de voet mijn werk in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Commissies en als schepen. Alle schriftelijke vragen, mondelinge interpellaties en tussenkomsten zullen hier steeds op verschijnen.

 

Als federaal Volksvertegenwoordiger ben ik effectief lid in de commissie Defensie, waar N-VA minister Steven Vandeput de leiding neemt. Daarnaast ben ik voorzitter van de commissie Legeraankopen; effectief lid in de commissie Buitenlandse Missies; plaatsvervanger in de commissie Binnenlandse Zaken (N-VA vice-premier en minister Jan Jambon), waar ik mij in de eerste plaats bezig houd met Ambtenarenzaken, staat van Oorlog en staat van Beleg; en plaatsvervanger in de commissie Financiën (N-VA minister Johan Van Overtveldt). Als enige Wase N-VA verkozene neem ik federale belangen van de Waaslanders uiteraard ook zeer nauw ter harte.

Naast het werk in de commissies, ben ik als parlementslid ook actief als monarchie-specialist voor onze partij. Niet om de regering te steunen wanneer ze het koningshuis dekken, maar om steeds de vinger op de wonde te houden.

 

Sinds 2012 ben ik werkzaam als schepen van Personeel, Interne Organisatie en Sport in Sint-Niklaas, waar ik - naast het Sint-Niklase sportgebeuren - de modernisering van het ambtenarenapparaat in goede banen leid.

Recente vragen

De dienst verzoekschriften van het paleis.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
54-B185-6-3120-2018201926260

De investeringen in de infrastructuur van de VSSE.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
54-B184-6-3044-2018201926265

De investeringen in de infrastructuur van de VSSE.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
54-B179-5-3796-2018201926265

De dienst verzoekschriften van het paleis.

van Peter Buysrogge (06030) aan Eerste minister
54-B181-1-0359-2018201926260

De koninklijke verzameling.

van Peter Buysrogge (06030) aan Vice-eersteminister en minister van Financiën belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking
54-B181-3-2505-2018201926259

De bezoekcijfers van het War Heritage Institute.

van Peter Buysrogge (06030) aan Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
54-B181-4-1633-2018201926261

De verplaatsingen van de koninklijke familie met militair materieel.

van Peter Buysrogge (06030) aan Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
54-B181-4-1634-2018201926262

De verkoop van legermaterieel.

van Peter Buysrogge (06030) aan Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
54-B181-4-1635-2018201926263

DOVO. - Interventies.

van Peter Buysrogge (06030) aan Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
54-B181-4-1636-2018201926264

De deelname van militairen aan de lokale verkiezingen.

van Peter Buysrogge (06030) aan Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
54-B183-4-1578-2018201925190