Parlementair werk

Volg hier op de voet mijn werk in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Commissies en als schepen. Alle schriftelijke vragen, mondelinge interpellaties en tussenkomsten zullen hier steeds op verschijnen.

 

In mei 2014 raakte ik voor de eerste maal verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar ik toen deel uitmaakte van de commissie Defensie, en de commissie Buitenlandse Missies. Daarnaast was ik ook voorzitter van de commissie Legeraankopen en -verkopen, en trad ik op als monarchie-expert voor N-VA. Als enige Wase N-VA verkozene nam ik de federale belangen van de Waaslanders uiteraard ook zeer nauw ter harte.

In mei 2019 raakte ik herverkozen in de Kamer. Sindsdien ben ik aangesteld als voorzitter van de commissie Defensie.

Sinds 2012 ben ik werkzaam als schepen voor de stad Sint-Niklaas. Van 2012 tot 2018 als schepen van Personeel, Interne Organisatie en Sport; en sinds 2019 als schepen van Financiën, Personeel en Sport.

Recente vragen

Verkoop legermaterieel.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Buitenlandse Zaken, en van Defensie
55-B013-13-0194-2019202001944

Verplaatsingen van de koninklijke familie.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Buitenlandse Zaken, en van Defensie
55-B013-13-0188-2019202001896

War Heritage Institute. - Bezoekcijfers.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Buitenlandse Zaken, en van Defensie
55-B013-13-0189-2019202001897

DOVO. - Interventies.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Buitenlandse Zaken, en van Defensie
55-B013-13-0190-2019202001898

De koninklijke verzameling.

van Peter Buysrogge (06030) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingszaken
55-B013-3-0187-2019202001895

De dienst verzoekschriften van het Paleis.

van Peter Buysrogge (06030) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken
55-B009-2-0172-2019202001283

Domein Westakkers.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
55-B009-5-0292-2019202001229

Domein Westakkers.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
55-B005-5-0192-0000201900622

Defensie. - Transport hulpgoederen.

van Peter Buysrogge (06030) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
55-B006-4-0069-2019202000748

Belsele. - Treinongeval.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55-B006-9-0131-2019202000731