Parlementair werk

Volg hier op de voet mijn werk in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Commissies en als schepen. Alle schriftelijke vragen, mondelinge interpellaties en tussenkomsten zullen hier steeds op verschijnen.

 

In mei 2014 raakte ik voor de eerste maal verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar ik toen deel uitmaakte van de commissie Defensie, en de commissie Buitenlandse Missies. Daarnaast was ik ook voorzitter van de commissie Legeraankopen en -verkopen, en trad ik op als monarchie-expert voor N-VA. Als enige Wase N-VA verkozene nam ik de federale belangen van de Waaslanders uiteraard ook zeer nauw ter harte.

In mei 2019 raakte ik herverkozen in de Kamer. Sindsdien ben ik aangesteld als voorzitter van de commissie Defensie.

Sinds 2012 ben ik werkzaam als schepen voor de stad Sint-Niklaas. Van 2012 tot 2018 als schepen van Personeel, Interne Organisatie en Sport; en sinds 2019 als schepen van Financiën, Personeel en Sport.

Recente vragen

Verplaatsingen koninklijke familie met militair materieel.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B116-10-0719-2022202320703

Bezoekcijfers War Heritage Institute.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B114-10-0697-2022202320358

Huurwoningen CDSCA.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B114-10-0698-2022202320360

Militaire kazernes en kwartieren.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B114-10-0699-2022202320361

Verkoop legermaterieel.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B114-10-0700-2022202320363

Geluidsoverlast van militaire vliegtuigen.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B114-10-0701-2022202320364

Noordzeekust. - Vernietigde zeemijnen.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B114-10-0702-2022202320365

De verkoop en aankoop van gebouwen en terreinen.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B114-10-0703-2022202320366

Reddingsacties op zee met toestellen van Defensie.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B114-10-0704-2022202320368

Processen-verbaal uitgeschreven aan leden van de koninklijke familie.

van Peter Buysrogge (06030) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B114-8-1873-2022202320367