Parlementair werk

Volg hier op de voet mijn werk in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Commissies en als schepen. Alle schriftelijke vragen, mondelinge interpellaties en tussenkomsten zullen hier steeds op verschijnen.

 

In mei 2014 raakte ik voor de eerste maal verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar ik toen deel uitmaakte van de commissie Defensie, en de commissie Buitenlandse Missies. Daarnaast was ik ook voorzitter van de commissie Legeraankopen en -verkopen, en trad ik op als monarchie-expert voor N-VA. Als enige Wase N-VA verkozene nam ik de federale belangen van de Waaslanders uiteraard ook zeer nauw ter harte.

In mei 2019 raakte ik herverkozen in de Kamer. Sindsdien ben ik aangesteld als voorzitter van de commissie Defensie.

Sinds 2012 ben ik werkzaam als schepen voor de stad Sint-Niklaas. Van 2012 tot 2018 als schepen van Personeel, Interne Organisatie en Sport; en sinds 2019 als schepen van Financiën, Personeel en Sport.

Recente vragen

Schietincidenten en schietongevallen met vuurwapens.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B117-10-0735-2022202321102

Wagenpark koninklijke familie.

van Peter Buysrogge (06030) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B117-5-1543-2022202321103

Defensie. - Ondersteuning G-sportevenementen.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B117-10-0729-2022202321076

Defensie en Veiligheid. - Opleiding.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B117-10-0730-2022202321078

Personeelsleden. - Situatie per provincie.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B117-10-0731-2022202321079

De witte vloot.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B117-10-0732-2022202321080

Defensie. - Aantal personeelsleden met handicap.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B117-10-0733-2022202321081

Koninklijk Legermuseum Brussel.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B117-10-0734-2022202321082

Defensie. - Aankoopdienst.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B117-10-0728-2022202321073

Verplaatsingen koninklijke familie met militair materieel.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B116-10-0719-2022202320703