Parlementair werk

Volg hier op de voet mijn werk in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Commissies en als schepen. Alle schriftelijke vragen, mondelinge interpellaties en tussenkomsten zullen hier steeds op verschijnen.

 

In mei 2014 raakte ik voor de eerste maal verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar ik toen deel uitmaakte van de commissie Defensie, en de commissie Buitenlandse Missies. Daarnaast was ik ook voorzitter van de commissie Legeraankopen en -verkopen, en trad ik op als monarchie-expert voor N-VA. Als enige Wase N-VA verkozene nam ik de federale belangen van de Waaslanders uiteraard ook zeer nauw ter harte.

In mei 2019 raakte ik herverkozen in de Kamer. Sindsdien ben ik aangesteld als voorzitter van de commissie Defensie.

Sinds 2012 ben ik werkzaam als schepen voor de stad Sint-Niklaas. Van 2012 tot 2018 als schepen van Personeel, Interne Organisatie en Sport; en sinds 2019 als schepen van Financiën, Personeel en Sport.

Recente vragen

Dienst verzoekschriften paleis.

van Peter Buysrogge (06030) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B113-8-1871-2022202320351

Het tijdelijke asielcentrum op het voormalig militair domein Westakkers.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B106-12-1722-2022202318981

De F-16-vloot van de Luchtmacht.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B106-10-0626-2022202318825

De kazerne van de toekomst in Oost-Vlaanderen.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B106-10-0627-2022202318826

De kazerne van de toekomst in Oost-Vlaanderen.

van Peter Buysrogge (06030) aan Minister van Defensie
55-B106-10-0628-2022202318827

Infrastructuur VSSE.

van Peter Buysrogge (06030) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B103-8-1599-2022202318276

Wagenpark koninklijke familie.

van Peter Buysrogge (06030) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B097-5-1183-2021202217070

De koninklijke verzameling.

van Peter Buysrogge (06030) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B097-5-1184-2021202217071

VSSE. - Infrastructuur.

van Peter Buysrogge (06030) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B094-8-1358-2021202216683

De dienst verzoekschriften van het paleis.

van Peter Buysrogge (06030) aan Eerste Minister
55-B086-1-0201-2021202215080