Spectaculaire stijging aantal klachten geluidsoverlast van militaire vliegtuigen: “Telewerk speelt sterke rol”

Door Peter Buysrogge op 5 mei 2021, over deze onderwerpen: Defensie, Leger
F-16 gevechtsvliegtuig

De Dienst Klachtenmanagement van Defensie (DKM) ontving in 2020 opvallend meer klachten in verband met geluidshinder door militaire luchtvaartuigen dan het jaar ervoor. In 2019 bedroeg het aantal klachten nog 113, maar het afgelopen jaar steeg de stapel fors naar 345. “We begrijpen dat onze strijdkrachten hun vaardigheden dag en nacht moeten oefenen, maar hiervoor zijn goede afspraken nodig. Ongetwijfeld heeft het telewerk afgelopen jaar een grote rol gespeeld bij deze opvallende stijging”, zegt voorzitter van de commissie Defensie Peter Buysrogge (N-VA).

Uit het antwoord van de minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) op een parlementaire vraag van Kamerlid Peter Buysrogge omtrent nachtvluchten met militaire toestellen, valt een significante stijging van het aantal klachten op. Er kwamen een pak meer klachten inzake geluidsoverlast binnen bij de Dienst Klachtenmanagement. De meest opvallende stijging zien we in het Antwerpse, waar het aantal klachten op een jaar tijd toenam van 15 naar 72. Een verhoging van bijna vijf keer zoveel het aantal als het jaar ervoor. Uit de cijfers van minister Dedonder blijkt dat de spectaculaire stijging vooral te wijten is aan klachten over het type toestel F-16. In 2019 kwamen hierover 91 bezwaren binnen bij DKM, terwijl dat het er afgelopen jaar maar liefst 317 waren en de F-16 zo bijna 92% van het totaal aantal klachten uitmaakt. Buysrogge wijt de klachten aan de oefenzones van Defensie die zich uitstrekken boven de Kempen en de nabijheid van de vliegbasis Kleine-Brogel.

Type toestel

2019

2020

F-16 91 317
C-130   4
Helikopter 7 12
SF-260 2 1
UAV B-Hunter 0 0
Royal Belgian Air Cadets 2 2
Buitenlandse, burger of onbekende toestellen 11 9
TOTAAL 113 345

Een overzicht van het aantal klachten voor de jaren 2019 en 2020 in functie van het type toestel.

Telewerk

Minister Dedonder zei afgelopen woensdag in de commissie dat de spectaculaire stijging niet gepaard gaat met een toename van de militaire oefenactiviteiten, maar te wijten is aan de coronamaatregelen waardoor mensen vaker thuis zijn. “Vlaanderen kent een actieve bevolking die nu noodgedwongen thuiswerkt op momenten waar ze voorheen op kantoor was. In combinatie met de oefenvluchten die onze troepen in de eigen regio maken, kan ik mij inbeelden dat mensen de vluchten van Defensie deze tijden eerder als negatief ervaren. Indien er toch afwijkende vluchtroutes of uitzonderingen op de regelgeving zoals bij nachtvluchten van toepassing zijn, moet dit transparant en duidelijk worden gecommuniceerd”, aldus de voorzitter van de commissie Defensie.

“We mogen gerust wat verdraagzamer zijn
voor zij die onze veiligheid garanderen”

 

Communicatie optimaliseren

Dedonder zegt dat Defensie ernaar streeft om geluidsoverlast ten gevolge van vluchten te beperken door de vliegactiviteiten maximaal te spreiden in ruimte en tijd. Op vlak van preventie en communicatie schakelt Defensie communicatiekanalen in zoals campagnes via sociale media en een vernieuwde website tot gerichte communicatie naar lokale besturen en politiediensten.

“Uit het antwoord van de minister leid ik af dat het gaat om verschillende klachten van heel wat burgers en dat is toch een signaal dat wij ernstig nemen. Laat het duidelijk zijn dat ik Defensie niet op de vingers wil tikken voor de forse stijging aan klachten, maar het is wel belangrijk dat Defensie op een moderne manier met de kritieken omspringt. Bovendien mogen we gerust wat verdraagzamer zijn voor onze mannen en vrouwen van Defensie die dag en nacht hun vaardigheden oefenen om het land te verdedigen”, besluit Buysrogge.

Alle informatie omtrent de regelgeving en agenda van militaire oefeningen kan je terugvinden op https://www.mil.be/nl/agenda/militaire-oefeningen/. Defensie integreerde een klachtenpagina met een ingebouwd klachtenformulier op haar website. Een klacht kan nog steeds ingediend worden via een brief naar de Dienst Klachtenmanagement van Defensie (Kwartier Koningin Elisabeth, Blok 11, 3de verdieping, Eversestraat, 1, 1140 – BRUSSEL).
 

 

2019

2020

Oorsprong

Aantal klachten

Aantal klachten

Antwerpen

15

72

Vlaams Brabant

4

7

Waals Brabant

2

15

Oost-Vlaanderen

3

12

West-Vlaanderen

6

8

Henegouwen

7

25

Luik

4

11

Limburg

16

48

Luxemburg

13

43

Namen

24

61

Brussel

 

3

Litouwen

1

 

Zeeland

1

1

Ardennes FR

 

1

Limburg NL

8

15

Noord-Brabant NL

8

21

Duitsland

 

2

Anoniem

1

 

TOTAAL

113

345

Overzicht van de klachten opgesplitst per provincie, als weerhouden criterium om de geografische verdeling te bepalen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is