Peter Buysrogge vraagt om sluiting asielcentrum Westakkers te onderzoeken: “Niet wenselijk dat opvangcentrum pal naast trainingsschool openbare ordehandhaving blijft”

Door Peter Buysrogge op 28 mei 2021, over deze onderwerpen: Binnenlandse Zaken, Defensie, Waasland, 6/ Asiel - migratie - inburgering, Asiel en migratie
Peter Buysrogge (N-VA): “Het is altijd de bedoeling geweest dat het asielcentrum Westakkers een tijdelijk centrum zou zijn. We zijn ondertussen bijna zes jaar verder.”

Kamerlid Peter Buysrogge (N-VA) is verwonderd over het antwoord van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) op zijn parlementaire vraag omtrent de plannen met het asielcentrum op het voormalig militair domein Westakkers. “In januari leken we ons nog in een tijdelijke overgangssituatie te bevinden, maar op dit moment heeft de staatssecretaris geen concrete plannen om het opvangcentrum te sluiten of de capaciteit te verminderen.”

Het voormalig militair domein Westakkers in Sint-Niklaas is door Defensie eind vorig jaar verkocht aan de Regie der Gebouwen en zal omgevormd worden tot trainingscentrum voor de geïntegreerde politie. De infrastructuurwerken aan Westakkers zijn voorzien in 2021-2024, maar op het terrein kunnen dit jaar al grote oefeningen plaatsvinden. De site zal vervolgens stelselmatig uitbreiden tot een volwaardige veiligheidspool.

“Het is altijd de bedoeling geweest dat het asielcentrum Westakkers een tijdelijk centrum zou zijn. We zijn ondertussen bijna zes jaar verder.”
 

Sluiting asielcentrum nog niet gepland

Op 19 januari gaf staatssecretaris Mahdi in de commissie Binnenlandse Zaken, na een parlementaire vraag van parlementslid Peter Buysrogge, mee dat er voldoende tijd zal worden uitgetrokken voor een vlotte overgang. Op vrijdag 21 mei vertelde Mahdi in dezelfde commissie dat na de gesprekken van eind januari er voor de zomer nog een volgend overleg zal plaatsvinden. Tijdens dit overleg zal de precieze planning van de Regie, de politie en het Rode Kruis verder op elkaar afgestemd worden. “Dat moet voor de zomer nog gebeuren”, benadrukt Mahdi. De definitieve plannen en de timing zijn volgens de staatssecretaris voor Asiel en Migratie bepalend om te onderzoeken voor welke termijn cohabitatie mogelijk is.

Buysrogge is enigszins verwonderd dat de sluiting op dit moment niet op de planning staat. “Het lijkt mij toch écht niet aangewezen dat die cohabitatie op lange termijn aangehouden wordt. Het is altijd de bedoeling geweest dat het asielcentrum Westakkers een tijdelijk centrum zou zijn. Die tijdelijkheid duurt ondertussen ongeveer zes jaar. Van vandaag op morgen kan dit niet gebeuren, maar ik wil de staatssecretaris vragen een sluiting toch te onderzoeken.”

400 vluchtelingen op Westakkers

“Uit de heer Mahdi zijn antwoord van januari leidde ik af dat we in een overgangssituatie zitten, waarbij binnen een afzienbare maar nog nader te bepalen tijd het asielcentrum op Westakkers zal verdwijnen. Dat is gezond. Een asielcentrum lijkt mij niet combineerbaar met een trainingscentrum openbare ordehandhaving van de politie, waar wordt onderricht over molotovcocktails, over de handhaving van openbare orde en waar schietoefeningen worden georganiseerd”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge.

Op 8 september 2015 opende het opvangcentrum voor vluchtelingen van het Rode Kruis op het voormalig militair domein Westakkers. In januari waren er 440 opvangplaatsen bezet op een capaciteit van 450 plaatsen. Momenteel zijn er nog 412 vluchtelingen gehuisvest in het opvangcentrum Westakkers. Het Sint-Niklase parlementslid is vastberaden dit dossier verder op te volgen. “Ik kijk uit naar het verdere overleg tussen de betrokken actoren. Het asielcentrum en de medewerkers hebben in het verleden alleszins uitstekend werk geleverd. Ze verdienen dan ook dat een potentiële overgang op een goede manier voor iedereen verloopt”, besluit Buysrogge.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is