Parlement vraagt zwarte lijst amokmakers recreatiedomeinen

Door Peter Buysrogge op 17 juli 2020, over deze onderwerpen: Binnenlandse Zaken, Lokaal werk, Waasland

Vorige zomer verschenen heel wat berichten in de media over jongeren die voor overlast zorgden in publieke zwembaden en recreatiegebieden. Onaanvaardbaar voor Kamerlid Peter Buysrogge, die samen met zijn collega Koen Metsu ijvert voor een betere registratie en een zwarte lijst voor amokmakers, om ze van elk recreatiedomein te bannen. Gisteren werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers hun resolutie goedgekeurd.

 

“Jongeren die mensen intimideren, meisjes lastigvallen en zelfs mishandelen en aanranden zijn totaal ontoelaatbaar en we moeten hier wat mij betreft kordaat tegen optreden. Iedereen moet zich in alle rust en veiligheid kunnen ontspannen zonder geterroriseerd te worden door wie dan ook”, zeggen Kamerleden Buysrogge en Metsu.

 

Lokaal wordt er al opgetreden, maar de federale overheid heeft als kerntaak de veiligheid te garanderen en moet haar verantwoordelijkheid nemen. Daarom vraagt de resolutie duidelijk om een oplossing voor de rondtrekkende amokmaker die in de voormiddag in domein A overlast kan veroorzaken (en misschien zelfs kan worden buitengezet), maar in de namiddag doodleuk kan binnenwandelen in domein B. De resolutie vraagt ook duidelijk of die oplossing kan bekomen worden door middel van een zwarte lijst die, indien die er zou komen, uiteraard aan alle principes en waarborgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal voldoen.

 

Daarnaast vraagt de resolutie om te onderzoeken of het opstellen van een zwarte lijst van deze amokmakers die, met inachtneming van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, gedeeld kan worden tussen de domeinen verspreid over het hele grondgebied van België.

 

“Via dergelijk systeem voor recreatiedomeinen kunnen we registreren wie er binnenkomt en wie zich misdraagt. Daarnaast kunnen ook lijsten met de namen van de amokmakers worden gedeeld tussen de verschillende publieke zwembaden en recreatiegebieden, zodat deze geweerd kunnen worden. We beseffen dat de uitwerking en implementatie van de resolutie aanzienlijke uitdagingen stelt op vlak van privacywetgeving, infrastructuur en budget. Eenvoudig wordt dit dus niet. Maar deze piste moet zeker grondig bekeken worden,” aldus de initiatiefnemers.

 

“We kunnen dit perfect en naar analogie van het stadionverbod bij het voetbal uitwerken,” zegt Kamerlid Koen Metsu, “het is administratief haalbaar en kan er mee voor zorgen dat we met z’n allen terug zorgeloos kunnen genieten in onze recreatiedomeinen.”

 

Peter Buysrogge vertaalt dit ook naar het Waasland : “Ook het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas werd in het verleden geconfronteerd met overlast. Door een goede samenwerking tussen de provincie, de politie en De Lijn zijn we er de afgelopen jaren in geslaagd om dit probleem terug te dringen. Door extra instrumenten te geven om dit verder te bestrijden, kunnen we ervoor zorgen dat De Ster een prachtig en gezinsvriendelijk recreatiedomein blijft.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is