Paars-groene regering keert kar over politieke rechten voor militairen

Door Peter Buysrogge op 20 januari 2021, over deze onderwerpen: Politiek, Leger
Peter Buysrogge

Militairen zullen zich geen kandidaat kunnen stellen voor regionale, federale of Europese verkiezingen. De Kamercommissie Landsverdediging verwierp het voorstel van Kamerlid Peter Buysrogge daarover. In een eerste lezing keurde een meerderheid het voorstel nochtans nog goed. “Ik kan enkel maar vaststellen dat de zogenaamde ‘nieuwe politieke cultuur’ er blijkbaar vooral toe leidt dat Groen, Open VLD en Sp.a nu hun staart moeten intrekken.”

Tot de dag van vandaag mogen de Belgische militairen niet opkomen bij de verkiezingen. Militairen met politieke ambities zijn sinds een eerdere hervorming van Kamerlid Buysrogge in 2017 wel al welkom in de lokale politiek en mochten dankzij deze aanpassing opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Compromis op de lange baan geschoven

De N-VA wou dat doortrekken naar de parlementen en ervoor zorgen dat militairen volwaardige politieke rechten kregen. Na maanden van debatteren in het federaal parlement werd een compromis bereikt waarbij een coalitie van N-VA, Groen-Ecolo, Vlaams Belang en sp.a zich achter een voorstel schaarden. Op 29 juli kwam het tot een stemming waarbij het voorstel werd goedgekeurd, helaas vroeg PS toen om een tweede lezing en een bijkomend advies van de Raad van State, waardoor het op de lange baan werd geschoven.

Groen keert kar en bekritiseert zelfs eigen toevoegingen

Dat advies maakte enkele bedenkingen bij de toevoegingen die Groen/Ecolo deden op het voorstel van de N-VA, maar vroeg uiteindelijk enkel om een aantal verduidelijkingen. Kamerlid Buysrogge begrijpt dan ook niet waarom dezelfde partijen het voorstel nu wegstemmen. “Wat we vandaag hebben gezien is een bocht van 180 graden van partijen die nu deel uitmaken van de regering. Zonder schroom verklaarden ze het tegenovergestelde van hun standpunt een paar maanden eerder en bekritiseerden zelfs hun eigen toevoegingen. Er was een akkoord en hun stem over dit voorstel werd al een keer geregistreerd, ik had gehoopt dat men het politiek fatsoen zou hebben om dit ook te honoreren, maar blijkbaar klinkt de stem van PS in de regering luider.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is