De Russische invasie en de instabiliteit in het Midden-Oosten beroert ons niet alleen op emotioneel vlak, maar ook op financieel vlak. “De recente Russische invasie heeft dan ook een directe impact op de koopkracht, met fluctuerende energie- en voedselprijzen tot gevolg. De instabiliteit in het Midden- Oosten verstoort daarnaast de logistieke ketens. Gezien onze havens en maritieme aanvoerlijnen als levensader voor de economie fungeren, moeten we dringend onze weerbaarheid opschroeven. Hetzelfde geldt voor onze kritieke infrastructuur. No shipping, no shopping”, zegt Kamerlid Theo Francken.  

Materiaal en personeel

“Om deze dreigingen het hoofd te bieden, is voldoende gespecialiseerd materiaal en personeel voor Defensie van groot belang”, legt Kamerlid Peter Buysrogge uit. "We kiezen voor een internationaal verankerde Defensie, met de NAVO als hoeksteen, een versneld investeringstraject met duidelijke prioriteiten, de uitbouw van een defensie-ecosysteem in samenwerking met de deelstaten, industrie en kennisinstellingen, en een aantrekkelijk personeelsbeleid voor de professionele kern van defensie, aangevuld met een sterke en inzetbare Reserve.”  

Sterke Defensie is essentieel

"Een sterke Defensie is dan ook essentieel voor de bescherming van onze nationale belangen en veiligheid”, vervolgt Kamerlid Darya Safai. “We moeten onze capaciteiten opbouwen en moderniseren om een effectieve afweer te kunnen bieden tegen diverse dreigingen, zowel de traditionele als de opkomende digitale en disruptieve dreigingen.” 

Onaanvaardbaar kwetsbaar en slecht voorbereid

"Defensie is momenteel onvoldoende voorbereid op zowel de huidige als toekomstige uitdagingen. Zelfs te midden van de oorlog in Oekraïne heeft de Vivaldi-regering niet de wil getoond om een tandje bij te steken, waardoor België onderaan het NAVO-peloton bengelt”, besluit Francken, “Hierdoor zijn we onaanvaardbaar kwetsbaar en slecht voorbereid. De N-VA daarentegen, staat wél klaar om voldoende middelen, personeel en materieel te voorzien, zodat Defensie haar taken naar behoren kan uitvoeren. En dat alles binnen een redelijke termijn."  

Bekijk hieronder de persconferentie