Om de visie van de N-VA op defensie verder vormt te geven, werden een reeks brainstormsessies georganiseerd over cruciale thema’s zoals budgetten, personeel en de toekomst van onze defensie.

Bruggen tussen industrie, defensie en kennisinstellingen

De ochtendsessie stond in het teken van de tweeprocentnorm voor Defensie en hoe we de samenwerking tussen de industrie, defensie en kennisinstellingen kunnen verbeteren. “We moeten af van het gedachte dat investeren in defensie een loutere kostenpost is. We hebben vandaag gezien dat defensie een motor van innovatie kan zijn, die voor heel wat technologische ontwikkeling kan zorgen en dus ook voor economische groei en jobs”, aldus Kamerlid en voorzitter van de commissie Defensie Peter Buysrogge.

Een modern personeelsbeleid

In de middagsessie werd de focus gelegd op het moderniseren van het personeelsbeleid. Hoe voldoende personeel voor defensie te vinden en het transformeren van Defensie tot een relevante en inzetbare strijdkracht. “Voor ons moet de volgende regering het roer omgooien en investeren in defensie. Zaken zoals extra F-35’s, een derde fregat en investering in drones en luchtafweer moeten voor ons op tafel komen bij de regeringsonderhandelingen”, besloot Kamerlid Darya Safai.

 

Onderwerpen