Militairen en politieagenten blijven tweederangsburgers

Door Koenraad Degroote, Peter Buysrogge, Karolien Grosemans op 6 februari 2019, over deze onderwerpen: Politiek, Leger
Militairen en politieagenten aan het werk

“Het is droevig vast te stellen dat in België militairen niet dezelfde burgerrechten krijgen als alle andere Belgen.” Kamerleden Karolien Grosemans, Koenraad Degroote en Peter Buysrogge reageren teleurgesteld op de verwerping van twee wetsvoorstellen die militairen en politiebeambten de mogelijkheid geven zich kandidaat te stellen op een kieslijst. Alle Franstalige partijen stemden tegen, maar ook Groen, Sp.a, OpenVld en CD&V gaven niet altijd hun steun.

Fundamenteel democratisch recht

In Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Spanje, Portugal en Denemarken kunnen militairen zich verkiesbaar stellen op alle niveaus, ook nationaal en Europees. De Nederlandse politie kan ook een politiek mandaat bekleden in een andere regio-eenheid dan waar ze zijn tewerkgesteld. In die landen is het recht om te stemmen en gekozen te worden, ook voor hun militairen, dus een fundamenteel democratisch recht zoals bepaald in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten.

Geen vrijgeleide

Politieke rechten geven de militair overigens geen vrijgeleide om te doen wat hij wil. De neutraliteit komt niet in het gedrang. Militairen moeten zich onthouden van elke politieke activiteit tijdens de diensturen. Met andere woorden, geen verkiezingsborden, geen flyers, geen affiches binnen de muren van de kazernes.

Offers wegen niet op

“Het is droevig vast te stellen dat in België militairen dus niet dezelfde burgerrechten krijgen als alle andere Belgen en dat partijen als CD&V en Open VLD daar mee akkoord gaan”, betreuren de N-VA-Kamerleden. “Blijkbaar wegen de offers die politie en militairen brengen om de veiligheid van hun medeburgers te verzekeren onvoldoende door om dezelfde burgerrechten te verkrijgen als die medeburgers.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is