Verlenging van de Belgische deelname aan de internationale militaire interventie tegen IS in Irak.

Door Peter Buysrogge op 24 oktober 2014, over deze onderwerpen: Defensie

Tijdens de verenigde commissie Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging van 24/10/2014 gaf ik voor onze fractie een tussenkomst over de beslissing van de ministerraad om de Belgische deelname aan de internationale militaire interventie tegen IS in Irak te verlengen tot het einde van dit jaar.

 

Mevrouw de voorzitter

Mijnheer minister

Beste collega’s

 

Vorige maand hebben we een aantal keer in deze verenigde commissie uitgebreid van gedachten gewisseld over de deelname van het Belgisch leger aan de internationale strijd tegen IS. Er was, op enkele uitzonderingen na, een unanimiteit over deze deelname. Ook al was/is de insteek van elke fractie anders, deze nuances over de exacte inhoud van de opdracht, zowel ruimtelijk als qua capaciteit, werden overstegen in de resolutie. Dit was een sterk signaal van dit parlement in tijden van lopende zaken.

De barbarij en onmenselijkheid van IS tart elke verbeelding.

De internationale coalitie die gesmeed werd om deze barbarij tegen te gaan levert noodzakelijk werk. Ik dank de minister voor zijn toelichting. In de vertrouwelijke commissie buitenlandse missies kregen we ook nog meer details en ik hoop dat deze werkzaamheden verder gezet kunnen worden.

Het is ook goed dat de minister hier tekst en uitleg komt geven. Dit was de expliciete vraag van de resolutie, waarbij gevraagd werd om bij elke wijziging het parlement te betrekken. Minister, u neemt het parlement au serieux.

Dames en heren, tot spijt van wie het benijdt hebben we op vandaag een regering. Die regering heeft nu eenmaal volle verantwoordelijkheid. EN moet die volle verantwoordelijkheid uitoefenen. Minister, u lichtte zojuist ook de ministeriële beslissing van deze ochtend toe. Als ik het goed begrijp is er qua omvang, zowel ruimtelijk als materieel, geen aanpassing van de eerder genomen beslissing via onze resolutie.

Dat het werk tegen de barbarij van IS niet op 1-2-3 zou geklaard zijn wisten we. Dat het niet op een maand zou geklaard zijn wisten we eigenlijk ook. Of de beslissing van vandaag, nl een  verlenging met 2 maanden en binnen de huidige capaciteit, genoeg zullen zijn durf ik vandaag niet met zekerheid zeggen. Maar is het noodzakelijk? Het is de enige optie die we hebben. Op de steun van onze fractie kan u alvast rekenen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is