Verkoop van het militaire domein Westakkers

Door Peter Buysrogge op 8 januari 2015, over deze onderwerpen: Defensie, Waasland

Op 18/12/2014 stuurde ik een schriftelijke vraag naar de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over de verkoop van het militaire domein Westakkers in Sint-Niklaas.

 

Reeds in 2001 werd beslist om de activiteiten van het Steuncentrum Westakkers te Sint-Niklaas uit te laten doven tegen 2015. In 2011 werden de poorten van het militair domein gesloten en momenteel zijn er nog twee militairen aanwezig die zorgen voor het groenbehoud.

Interwaas (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas) heeft ondertussen een Masterplan opgemaakt om het militair domein om te vormen tot een nieuwe groen domein in het Waasland, met woon-, werk-, sport-, jeugd- en groenaccommodaties. Momenteel kan de provincie Oost-Vlaanderen een RUP opmaken, met als timing 2016 voor de definitieve goedkeuring.

In 2011 werd door het Aankoopcomité Gent een schattingsverslag opgemaakt van het domein maar sindsdien is er – voor zover wij weten - weinig evolutie in dit verkoopdossier. Vorige maand vernamen we dat de gemeenteraad van Ravels een - qua oppervlakte vergelijkbaar - militair domein aankoopt voor 3 miljoen euro.

Enkele vragen hieromtrent:

 

1. Graag een overzicht van de verschillende militaire basissen waarnaar de militairen van kazerne Westakkers verplaatst zijn sinds de beslissing tot sluiting. Ook graag cijfers van het aantal pensioneringen en de eventuele hertewerkstelling in een burgerlijke omgeving. Wat met de twee militairen die op dit moment werken op de basis Westakkers.
2. Graag kregen we zicht op de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van het militair domein Westakkers.  Is een nieuwe schatting  van het domein niet aangewezen, rekening houdende met de vele werken die moeten worden uitgevoerd (verwijderen van stukken bos, afbraak van gebouwen, beton uit de ondergrond halen, plaatsen van nieuwe nutsleidingen, …) en de toekomstige ruimtelijke invulling?
3. A. Hoeveel (voormalige) militaire domeinen werden sinds 2000 reeds verkocht? B. Werden deze domeinen voornamelijk aan private of publieke partners verkocht?
4. In een antwoord op een schriftelijke vraag van dhr. Bert Maertens (vraag nr: 0148 – zittingsperiode: 53) over de verontreiniging van militaire domeinen werd gesteld dat: “In 2012 zullen de oriënterende bodemonderzoeken op de domeinen gelegen in de Provincies West- en Oost-Vlaanderen aanvangen. Deze terreinen moeten voor 30 juni 2013 onderzocht zijn.”. A. Heeft dit oriënterend bodemonderzoek reeds plaatsgevonden op domein Westakkers? B. In conceptenrapport 9y0780, opgemaakt door de provincie Oost-Vlaanderen en gepresenteerd op 4 juni 2013 wordt gesteld dat: “Binnen het plangebied werd een OBBO (gecombineerd Oriënteren en Beschrijvend Bodemonderzoek) uitgevoerd. […] Er werden boringen uitgevoerd en stalen in peilbuizen genomen. Hierbij werd op meerdere locaties verontreiniging aangetroffen (80% van de bodemsaneringsnorm overschreden) waarvoor verder onderzoek nodig is.” Hebben deze cijfers invloed op de prijs voor een eventuele nieuwe schatting, daar deze cijfers dateren na de vorige schatting (2011)?
5. Welke timing en volgende stappen heeft Defensie voor ogen in functie van de verkoop van basis Westakkers? 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is