Scanapparatuur in de Antwerpse haven (2)

Door Peter Buysrogge op 23 februari 2015, over deze onderwerpen: Financiën

Op 25/02/2015 stelde ik, in navolging van mijn schriftelijke vraag op 22/10/2014 (http://www.peterbuysrogge.be/nieuws/scanapparatuur-de-antwerpse-haven), een mondelinge vraag aan Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, over de toestand van de scanapparatuur in de Antwerpse haven.

 

Geachte minister

 

De veiligheid van de haven is belangrijk. De douane levert al jaren puik werk in het kader van alle in- en uitgaande trafiek. Zeker in tijden van toenemend terrorisme en internationale dreiging is die beveiliging cruciaal als toegangspoort van Europa.

De douane beschikt in de  haven over 4 scanners. De belangrijkste scanner, de vaste installatie, bevindt zich op linkeroever (grensinspectiepost). Op jaarbasis scant die ongeveer 30.000 containers. De internationale norm is 32.000 en dit toestel haalde bij benadering dit aantal :

 • 2013 : 28.979
 • 2014 (cijfer tot eind september : 25.305

Gemiddeld worden er – als ik me niet vergis – een 300-tal dossiers met inbreuken vastgesteld. Let op : 1 inbreuk bestaat meestal uit meerdere inbreuken.

De andere toestellen hebben maar een zeer beperkt percentage van scan-capaciteit

Nu is sedert 19 januari 2015 dit belangrijkste toestel niet langer operationeel. Waterschade zou de oorzaak zijn. Als je weet dat dit toestel gemiddeld ongeveer 2500 containers scant, loopt de haven, zeker in de containertrafiek in de Waaslandhaven, een risico dat geen enkele goedmenende persoon of instelling wenst.

Dit is voor mij trouwens geen centenkwestie van gederfde inkomsten, maar vooral een veiligheidskwestie

De douane heeft een aantal herschikkingen doorgevoerd om deze tijdelijke situatie op te vangen. De mobiele scanner (met een veel lagere capaciteit) wordt nu hiervoor ingezet. Uiteraard is de consequentie ervan dat die scanner elders niet inzetbaar is.

 

Voorzitter, minister, mijn vragen zijn drieledig :

 1. Oorzaak.
  Hoe komt het dat de scanner niet langer werkt? Is het inderdaad waterschade en hoe komt dit? Wie is hiervoor verantwoordelijk ? Disfunctie? Werken door derden? Eigen vergissing? Wie zal de herstelling betalen? Wanneer zal de scanner terug operationeel zijn? Hoe worden die toestellen onderhouden (eigen diensten of via onderhoudscontracten)?
   
 2. Gevolgen op korte termijn.
  Hoeveel containers zijn er sinds 19/1 gescand? Hoe verhoudt zich dit ten opzichte van een gelijkaardige- normale – periode? Welke toestellen worden er nu ingezet? Waarmee houden de ambtenaren die normaal de vaste scanners bedienen (minimum 5 per dienst) zich nu bezig? Wordt er ook gekeken naar andere scancapaciteit om die (tijdelijk) in te zetten, vb die van zeebrugge?
   
 3. Structurele oplossing op lange termijn.
  Welke investeringen of andere initiatieven plant de minister om dergelijke problemen te voorkomen?

 

Hoogachtend

 

Peter Buysrogge

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is