Samenwerking met Google en andere internetbedrijven om radicalisering tegen te gaan

Door Peter Buysrogge op 26 februari 2015, over deze onderwerpen: Binnenlandse Zaken

Op 24/02/2015 stelde ik aan eerste minister Charles Michel een mondelinge vraag tijdens de commissie Binnenlandse Zaken over de gesprekken in Davos die de eerste minister had met Google en andere internetbedrijven over een mogelijke samenwerkingen ten bestrijding van radicalisering

 

Geachte eerste minister

 

Op 13 januari dit jaar stelde ik u tijdens de commissie Binnenlandse Zaken enkele vragen over de Belgacomhacking en de Belgische cyberstrategie, specifiek omtrent de oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België (CCSB). Ik dank de eerste minister nogmaals voor de antwoorden die we toen hebben gekregen.

De eerste minister vertelde de commissie ook nog – en ik citeer – dat “Ten eerste, de controle over de sociale netwerken is belangrijk. Ik heb binnen enkele dagen in Davos een vergadering met de mensen van Google. Ik ben mij ervan bewust dat dit een kans is om na te gaan hoe men de staten en de groten bedrijven kan samenbrengen met het ook op een betere coördinatie en strategie. De vergadering in Davos over cyberveiligheid zal belangrijk zijn. Het gaat om een nieuw fundamenteel probleem dat niet alleen in België bestaat, maar in veel landen in de wereld. Ik za proberen om, ook op internationaal vlak, zo actief mogelijk te zijn op dat vlak. Men kan een en ander ondernemen in België, maar er is ook een strategie op internationaal niveau die men samen met de partners kan steunen.”

Op donderdag 22 januari konden we in de pers lezen dat u tijdens de conferentie van het Wereld Economisch Forum in Davos – op vrijdag 23 januari – een onderhoud zou hebben gehad met David Drummond, de juridisch directeur van Google, om te vragen of de internetgigant dit land (quote) “wil helpen met het controleren en verhinderen van terroristische activiteiten, zonder dat de surfer fundamenteel aan vrijheid inboet.”

Enkele vragen hieromtrent:

  • Welke contacten heeft de eerste minister gehad in Davos omtrent cybersecurity? Welke standpunten of voorstellen heeft u namens de regering gedaan? Welke afspraken werden gemaakt? 
  • Op welke manier zal Google ons helpen met het controleren van gegevens? Controleren zij zelf gegevens, of wordt dit door bv. Staatsveiligheid gedaan? Welke garantie hebben de burgers van dit land dat hun (internet)privacy niet zal worden geschonden?
  • Kan elke burger onderworpen worden aan controles, of enkel diegene die zich al in het vizier van Staatsveiligheid bevinden?
  • In het artikel in de Standaard zegt u dat u niet de enige regeringsleider die daar bij Google zal op aandringen. Welke andere landen hebben Google al benaderd met de vraag tot hulp voor het controleren van data?
  • Bij de voorstelling van de twaalf maatregelen die dit land veilig moeten houden, zei uw minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon dat de VS hebben voorgesteld om in de loop van februari een vergadering te houden met de betrokken Europese lidstaten en grote internetbedrijven als Google, Youtube en Microsoft om te kijken op welke manieren men radicalisering kan tegengaan. Wat is er nu concreet uit die vergaderingen gekomen?

 

Hoogachtend

 

Peter Buysrogge

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is