Politiesite Westakkers breidt uit met schietstand: “Goed nieuws, maar wat met afbouwscenario van ‘tijdelijk’ asielcentrum?"

Door Peter Buysrogge op 2 mei 2023, over deze onderwerpen: Binnenlandse Zaken, Defensie, Waasland, Asiel en migratie, Federale politie, Lokale politie, Politie
Westakkers

In september 2015 is een opvangcentrum opgericht op de voormalige militaire site Westakkers in Sint-Niklaas. Sinds 2021 is de federale politie daar eveneens gehuisvest met een oefenterrein dat steeds verder wordt uitgebouwd naar een volwaardig oefencentrum voor allerlei veiligheidsdiensten.
Kamerlid Peter Buysrogge: “De integratie van een trainingscentrum waar politie-eenheden oefenen op levensechte situaties met molotovcocktails, traangas en schietstanden pal naast een asielcentrum is geen goede combinatie. Daarom vraag ik al langer om een afbouwscenario te onderzoeken. Na enkele jaren blijken de plannen voor het tijdelijke asielcentrum nog steeds onveranderd. Staatssecretaris de Moor verliest in de huidige asielchaos het overzicht.”

Het aantal bewoners in opvangcentrum Westakkers ligt momenteel op 442 van de 450 beschikbare plaatsen, zo blijkt uit recente cijfers die Peter Buysrogge opvroeg bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v). Ze verblijven gemiddeld een dikke 300 dagen op het domein. Het grootste aandeel is afkomstig uit Afghanistan of Palestina. Sommige bewoners zitten al om en bij de 3 jaar in het ‘tijdelijk’ asielcentrum. Bijna 45% van de bewoners is tussen de 18 en 30 jaar oud. Het grote merendeel van de bewoners zijn mannen, maar liefst drie op vier.

Afbouwscenario laat op zich wachten

De bezettingscijfers van de afgelopen vijf jaar blijven stabiel. De staatssecretaris zegt in haar antwoord dat er een overeenkomst is tussen De Regie Der Gebouwen, Fedasil en Rode Kruis-Vlaanderen voor onbepaalde duur. “In januari 2021 zei haar voorganger Sammy Mahdi (cd&v) nog dat we in een tijdelijke toestand zitten, waarbij er voldoende tijd zal worden uitgetrokken voor een overgang. De precieze planning moest, na een eerste gesprek, nog verder vastgelegd worden door de betrokken partijen. Enkele maanden later waren deze plannen al van de baan. De huidige staatssecretaris geeft allerminst een signaal om de capaciteit te verminderen. Ik begrijp dat de sluiting morgen niet kan gebeuren, maar de optie moet na bijna acht jaar bekeken worden. De verdere uitbreiding van het volwaardig trainingscentrum voor onze veiligheidsdiensten mag niet belemmerd worden door het falende asielbeleid van Vivaldi.”

Sint-Niklaas heeft al asielcentrum

In Sint-Niklaas is al ruim twintig jaar een asielcentrum in de Kasteelstraat, in het centrum van de stad met een capaciteit van 250 plaatsen. “Het Opvangcentrum Westakkers is niet permanent en de site van de Westakkers zal in de toekomst voor andere doeleinden gebruikt worden”, staat te lezen op de website van de stad. “Nicole de Moor is ten einde raad met haar zoektocht naar opvangplaatsen. We zagen de chaos van tentenkampen op straat, het huren van hotelkamers en nu alweer bezette gebouwen. Het falende federale asielbeleid heeft ook zijn gevolgen voor de tijdelijke, lokale opvangcentra die hun betekenis van ‘tijdelijk’ stilaan aan het verliezen zijn.”

Volwaardige veiligheidspool

Er staan nog verdere infrastructuurwerken op de planning. Buysrogge vroeg een stand van zaken op bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v). De site wordt zo’n 120 dagen per jaar benut door diverse gebruikers van de Geïntegreerde Politie en externe partners zoals Defensie en  Brandweer. In een volgende stap staan een slippiste en de verdere uitbouw in zijn geheel op het programma. Het masterplan van de Federale Politie is in volle ontwikkeling en voorziet een schietbaancapaciteit. “We steunen de verdere ontwikkeling van een volwaardige veiligheidspool op Westakkers. Maar dit is niet wenselijk naast een opvangcentrum, zeker niet met opdrachten waarbij traangas, molotovcocktails en nu ook schietoefeningen plaatsvinden. Ik roep de cd&v-regeringspartners op om in overleg te treden met de betrokken actoren en eindelijk naar een afbouwscenario toe te werken”, besluit Buysrogge.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is