N-VA Sint-Niklaas dringt aan op sluiting asielcentrum Westakkers

Door Peter Buysrogge op 24 januari 2024, over deze onderwerpen: Lokaal werk, Waasland, 6/ Asiel - migratie - inburgering

N-VA Sint-Niklaas dringt aan op de sluiting van asielcentrum Westakkers. Daarnaast wil de partij blijven inzetten op veiligheid en op nabijheid van de stadsdiensten voor de inwoners. Dat zijn de belangrijkste punten die parlementslid Peter Buysrogge en burgemeester Lieven Dehandschutter naar voor brachten tijdens de nieuwjaarsreceptie van N-VA Sint-Niklaas.

Met twee centra voor in totaal 650 personen doet Sint-Niklaas al jaren meer dan zijn deel in de opvang van asielzoekers. Bij de ingebruikname van Westakkers in 2015 was het de bedoeling dat dit opvangcentrum slechts tijdelijk zou zijn. Maar in de plaats van het af te bouwen, is de capaciteit de voorbije jaren toegenomen. De N-VA is niet blind voor de druk die dit op de stad legt. Het onderwijs wordt geconfronteerd met extra instroom en steeds diversere klasgroepen. Hulpvragen en zorgnoden wegen op de welzijnsdiensten en -budgetten. Mensen die de asielcentra verlaten verhogen de druk op de woningmarkt. Geweldsincidenten tussen asielzoekers vergen grotere politie-inzet en verhogen het onveiligheidsgevoel.

Federaal volksvertegenwoordiger en schepen Peter Buysrogge: "We streven naar een harmonieuze en veilige gemeenschap in Sint-Niklaas. Daarbij is het essentieel om de balans te bewaken tussen gastvrijheid en de draagkracht van onze stad. Een sluitingsscenario van het asielcentrum Westakkers is een stap in deze richting. Hiermee geven we niet alleen de nodige ademruimte, maar openen we ook de deur naar nieuwe mogelijkheden voor de site, zoals het transformeren ervan tot een veiligheidspool.”

Volwaardige veiligheidssite

Als parlementslid ijvert Peter Buysrogge er al jaren voor om het vroegere militair domein Westakkers om te vormen tot een volwaardige veiligheidspool, waar veiligheidsdiensten (politie, brandweer, enz.) uit heel Vlaanderen kunnen trainen voor crisissituaties. Een deel van het domein wordt daarvoor nu reeds gebruikt door de geïntegreerde politie en er zijn plannen om dit uit te breiden met de zone waarop het asielcentrum zich thans bevindt.  Zo kan Sint-Niklaas zich profileren als een ambitieuze stad die veiligheid essentieel vindt en er actief aan wil bijdragen.

Nabijheid

Burgemeester Lieven Dehandschutter stelde dat de N-VA ook in de toekomst verder wil inzetten op de nabijheid van de stadsdiensten voor de inwoners. Hij doelde daarmee vooral op de deelgemeenten, maar ook op de senioren en jonge gezinnen.

“Het behoud van onze administratieve en politionele dienstverlening in de deelgemeentehuizen, de bibliotheekvestigingen en de versterking van onze culturele, sport- en jeugdvoorzieningen in Belsele, Nieuwkerken en Sinaai staat in schril contrast met de landelijke trend waarbij in de dorpen bankfilialen, bankautomaten, postpunten en kleine supermarkten verdwijnen”, aldus Lieven Dehandschutter, die bij de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw mandaat als burgemeester ambieert.  

Volgens N-VA Sint-Niklaas versterken veilige, aantrekkelijke en levendige buurten en wijken het lokaal weefstel en zorgen zij voor verbondenheid tussen mensen. Met een deelgemeentehuis dicht in de buurt waar je terecht kan voor administratieve zaken, een wijkagent voor het melden van buurtproblemen, een dienstencentrum waar senioren elkaar kunnen ontmoeten bij een koffie, een film- of kwisnamiddag. Of waar je hulp krijgt bij online bankieren, bij inloggen op overheidswebsites, en andere digitale aanvragen. De N-VA ijvert voor een nieuw dienstencentrum in Belsele en wil de bestaande dienstencentra verder uitbouwen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is