Kamer tekent mee de toekomst van Defensie uit

Door Peter Buysrogge, Karolien Grosemans, Renate Hufkens, Johan Klaps op 3 april 2015, over deze onderwerpen: Staatsveiligheid, Leger, Verandering

In de Kamer is een resolutie over de toekomst van Defensie goedgekeurd en mee ondertekend door N-VA-Kamerleden Peter Buysrogge, Karolien Grosemans, Renate Hufkens en Johan Klaps. De belangrijkste klemtonen daarin zijn efficiëntie, een geloofwaardig partnerschap, personeelsbeleid en cyberveiligheid. De resolutie biedt minister van Defensie Steven Vandeput een kader waarin hij zijn strategische visietekst en plan kan uitwerken. Het regeerakkoord en de budgettaire contouren gelden daarbij als leidraad.

Defensie moet in de eerste plaats een geloofwaardige partner blijven voor de NAVO. In overleg met de bondgenoten moeten we ook streven naar een Europese veiligheidsarchitectuur, die op termijn tot nucleaire ontwapening leidt.

Daarnaast moet Defensie de nodige aandacht besteden aan haar personeelsbeleid. Om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen, dringt de resolutie aan op een adequaat generatiemanagement. Bij de rekrutering zal ook specifieke aandacht moeten gaan naar de gender- en diversiteitsproblematiek. Cruciaal is voorts de aandacht voor het sociaal overleg binnen het departement. Vrijwillige interne mobiliteit en de overstap naar een openbaar ambt moeten we vergemakkelijken. Niet strikt militaire taken en opdrachten kunnen we uitbesteden. Het departement moet bovendien streven naar een meer evenwichtige verhouding tussen de uitgaven voor personeel en die voor investering en werking. Zo beveelt de resolutie aan om vaker gemeenschappelijke aankopen te doen samen met andere federale departementen.

Ten slotte moeten we streven naar meer synergie tussen de militaire inlichtingendienst, de staatsveiligheid en andere diensten, vooral op het vlak van cyberbeveiliging. “Daar ligt namelijk een van de mondiale bedreigingen voor de komende decennia”, zegt N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge. “Ook daartegen moet België zich wapenen, zowel de burgersamenleving als Defensie.” Het langverwachte Centrum voor Cybersecurity, dat door deze regering wordt opgericht, speelt daarin een belangrijke coördinerende rol.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is