De uitbreiding van het Cyber Security Operations Centre van ADIV

Door Peter Buysrogge op 19 maart 2015, over deze onderwerpen: Defensie

Op 18/03/2015 stelde ik tijdens de commissie aan minister van Defensie Steven Vandeput een vraag over de uitbreiding van het Cyber Security Operations Centre van ADIV.

 

Mijnheer de minister 

 

Ik ben net als collega Top heel tevreden dat deze regering werk maakt van cyberbeveiliging. Het is een prioriteit van deze regering, die ook in het regeerakkoord stond. Er wordt gewerkt aan de uitbouw van een centrum voor cyber security om al deze initiatieven wat te bundelen. We lezen in de kranten dat het SOC, het Security Operations Center, uitgebouwd zal worden met 25 personen. Ik hoop dat de minister deze informatie zal bevestigen. Als dat het geval is, wil ik hem bedanken omdat hij op die manier woord houdt door van cyberdefensie en cyber security echte prioriteiten te maken.

Mijn concrete vragen liggen in de lijn van die van collega Top. Hoeveel mensen werken er momenteel in de cyberafdeling van de ADIV? Hoe verhoudt onze cyberinlichtingendienst zich tot die van andere landen, bijvoorbeeld de NAVO-partners? Wordt er voor de aanwerving van die 25 personen gekeken naar interne verschuivingen of gaat het over externe aanwervingen? De collega verwees al naar de wervingsstop. Welke timing wordt er bekeken voor de aanwerving van die mensen? Naar welke profielen wordt gezocht bij de aanwerving, qua diplomavereisten en dergelijke? Hoe zit het, naast het personeel, met de materiële uitbouw van het SOC? Kunt u ons iets meer vertellen over de grootte van de budgetten die hiervoor vrijgemaakt dienen te worden?

 

Antwoord van de minister

Minister Steven Vandeput: Mevrouw de voorzitter, ik dank de heren voor de vragen. De 25 functies vormen een structurele en essentiële verhoging van de huidige capaciteit voor cyber security van de ADIV. De gevraagde cijfergegevens over het aantal mensen tewerkgesteld in de cyberafdeling van de ADIV en in andere landen, al dan niet behorend tot de NAVO, zijn geclassificeerd. Defensie werft deze 25 extra informatici aan via Selor. In samenspraak met Selor wensen we de selectie bij voorkeur voor deze zomer of tijdens de zomer af te ronden. Defensie mikt op jongeren met een sterk doorgedreven informaticakennis. De ADIV kan deze jongeren een zeer uitdagende en aantrekkelijke werkomgeving aanbieden. Men voorziet per individu in een vormingspakket dat initieel dient om de cyberspecialist operationeel te maken en nadien om hem of haar in deze snel evoluerende omgeving op niveau te houden. Deze vormingen gebeuren in beginsel buiten Defensie. De bezoldiging van deze functies werd budgettair ingepland. Het is een versnelling van de rekrutering van die mensen. Het was dus budgettair ingepland. De nodige middelen voor opleidingen, werkingsmiddelen en retentie zijn vastgelegd. De infrastructuurwerken voor de uitbouw van het Cyber Security Operations Center werden reeds in 2014 aangevat en moeten tegen midden 2015 afgerond zijn.

 

Repliek Peter Buysrogge

Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord en voor de positieve initiatieven die u ook op dat vlak neemt. De cyberdreiging is een internationale dreiging, waarvoor we ons moeten hoeden en waartegen we alle mogelijke middelen moeten inzetten. Ik heb ook begrip voor het feit dat de informatie geclassificeerd is. Wat mij wel zou benieuwen, is of wij ons eerder in de kop van het peloton bevinden dan wel in de benedenregionen op het vlak van cyberbeveiliging. Ik heb echter uiteraard begrip voor het feit dat u hierover geen exacte gegevens kunt geven.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is