De samenwerking met Tunesië

Door Peter Buysrogge op 16 november 2016, over deze onderwerpen: Defensie

Op 16/11/2016 interpelleerde ik tijdens de commissie Defensie minister Steven Vandeput over de samenwerking met Tunesië (nr. 14916).

 

Mijnheer de minister, tijdens een driedaags bezoek dat u met uw collega’s Jambon en Francken in september vorig jaar bracht aan Algerije, Tunesië en Marokko, meldde u het volgende in de pers: “De Sahelregio is door wat daar gebeurt rechtstreeks gelinkt aan onze binnenlandse veiligheid. Ik denk dat het belangrijk is dat we ons daarom de komende jaren meer richten op Noord-Afrika, want dat is uiteindelijk een buffer tussen Afrika en Europa. Daarom is het belangrijk dat het Belgisch leger ondersteuning biedt.”

Ik heb begrepen dat het Belgische leger in de eerste helft van oktober reeds militaire bijstand heeft geleverd aan het Tunesische leger. Vandaar mijn concrete vragen.

Wat is het doel van de samenwerking en wat hield die juist in? Wat is de huidige samenwerking tussen de Belgische en de Tunesische defensie? Hoe verloopt deze samenwerking? Zijn er reeds toekomstige samenwerkingsvormen gepland? Hoe past deze samenwerking in het breder strategisch plan van de strategische shift die Defensie maakt naar Noord-Afrika, zoals u in september vorig jaar zei?

 

Antwoord Steven Vandeput

 

Mijnheer Buysrogge, in NoordAfrika wordt Tunesië geconfronteerd met een ernstige interne terroristische dreiging met een regionaal veiligheidsrisico. Daarom werd er beslist om dit land in een bilateraal kader bij te staan in zijn strijd tegen het terrorisme. Dit past natuurlijk in onze veiligheidsstrategie in de regio. Defensie heeft in dit kader dit jaar onderrichters naar Tunesië gestuurd om opleiding te geven en ervaring uit te wisselen, vooral op het gebied van het schieten en van specifieke tactische en technische procedures.

Er wordt voorgesteld om Tunesië zowel in een internationaal kader – dus het G7+3-platform – als in een bilateraal kader verder bij te staan in zijn strijd tegen het terrorisme, want deze samenwerking wordt door beide partijen zeer gewaardeerd. Op basis van de evaluatie van de activiteiten van 2016 en in akkoord met Tunesië, zullen wij in het plan Operaties voor volgend jaar voorstellen deze samenwerking verder te zetten met verschillende instructieopdrachten in diverse domeinen gebonden aan de strijd tegen het terrorisme, zoals de versterking van de lokale inlichtingencapaciteit, het opleiden van Tunesische scherpschutters maar ook het coachen van Tunesische hondengeleiders en medische hulpverleners.

 

Repliek Peter Buysrogge

 

Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord.

Ik kan daaruit afleiden dat er al een opdracht geweest is, maar dat die volgend jaar nog zal worden uitgebreid. Het is inderdaad belangrijk om de nodige ondersteuning te bieden aan die regio, omdat van daaruit toch heel wat gevaren komen. Het is belangrijk dat wij daar bijstand kunnen leveren in de mate van het mogelijke, mits goede afspraken met de overheden ter plekke. Op onze steun kunt u alvast rekenen.

 

Het integrale commissieverslag kan u terugvinden op http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic535.pdf#search="14627"

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is