De Prins Albert Club en de Club Koningin Elisabeth

Door Peter Buysrogge op 19 maart 2015, over deze onderwerpen: Defensie

Op 18/03/2015 stuurde ik een schriftelijke vraag naar minister van Defensie Steven Vandeput over de Prins Albert Club en de Club Koningin Elisabeth.

 

Geachte minister

 

Op 10/01/2008 stuurde toenmalig federaal volksvertegenwoordiger Jan Jambon een schriftelijke vraag (nr: 0003 – zittingsperiode: 52) aan toenmalig minister van Defensie Pieter De Crem over de Prins Albert Club en de Club Koningin Elisabeth. Graag had ik een huidige stand van zaken gekregen en een antwoord op volgende vragen.

  1. De uitgaven ten laste van de begroting bedroegen in 2008 voor de Prins Albert Club 2.905.236 euro en voor de Club Koningin Elisabeth 1.339.064 euro. Graag had ik de evolutie sinds 2008 van de uitgaven ten laste van de begroting voor beide clubs gekregen, alsmede een opsplitsing voor de uitgaven voor personeel, gebouwen, onderhoud en telefoonkosten.
  2. In 2008 stelde Defensie 69 personeelsleden tewerk in de Prins Albert Club (hier moeten dan nog 20 personeelsleden aan worden toegevoegd die financieel volledig ten laste van het Prins Albert Club vallen) en 33 personeelsleden in de Club Koningin Elisabeth (hier moeten dan nog 3 personeelsleden aan worden toegevoegd die financieel volledig ten laste van het Club Koningin Elisabeth vallen). Graag had ik ook hierbij de evolutie sinds 2008 gekregen, zowel voor personeel dat tewerk is gesteld door Defensie als personeel dat financieel ten laste valt aan het organisme.
  3. Wat is het exacte statuut van de Prins Albert Club en de Club Koningin Elisabeth?
  4. Wat is de huidige staat van de gebouwen waarin de clubs zijn gehuisvest?
  5. Welke kosten voor renovatie zijn er in het verleden reeds gebeurd?

 

Hoogachtend

 

Peter Buysrogge

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is