De online bedreigingen van IS tegen militairen

Door Peter Buysrogge op 26 oktober 2016, over deze onderwerpen: Defensie

Op 26/10/2016 interpelleerde ik tijdens de commissie Defensie minister Steven Vandeput over de online bedreigingen van IS tegen militairen (nr. 14263).

 

Mijnheer de minister, eind september vernamen wij via de pers dat Rachid Kasim een aantal online berichten op zijn platform had verstuurd waarbij hij de namen en foto’s van een aantal militairen in uniform publiceerde. Ik heb begrepen dat het berichtenkanaal ondertussen offline is gehaald. Ik weet niet of dat door de man zelf is gebeurd.

Het is belangrijk om de ernst daarvan te beklemtonen. Rachid Kasim is niet de eerste de beste. Hij roept herhaaldelijk op tot het plegen van aanslagen door lone wolves in het Westen. Hij heeft of had een driehonderdtal volgers waarvan er reeds twee aanslagen hebben gepleegd, de moord op een Frans politiekoppel in juni en de moord op de Franse priester in juli dit jaar. Daarnaast zijn er vermoedens van betrokkenheid bij de bloedige aanslag in Nice.

De gegevens van de zes militairen, waar bij sommigen de woonplaats, de nummerplaat van de wagen en zelfs de namen van naaste familieleden staan vermeld, zijn afkomstig van Facebook denken wij. Intussen zou Defensie wel al hebben opgeroepen om de Facebookaccounts aan te passen zodat de informatie niet meer zo makkelijk te verkrijgen is.

Ik denk dat dit een belangrijk eerste stap is die geen dag te vroeg komt. Ik weet ook dat het Comité I in het verleden al een onderzoek heeft verricht, maar het lijkt mij toch interessant om te weten welke stappen er worden genomen om de militairen online en in het algemeen beter te beschermen.

Ik vroeg mij ook af of er ook specifieke maatregelen zijn genomen met betrekking tot de militairen die werden genoemd.

 

Antwoord Steven Vandeput

 

Nog voor die post van 26 september 2016 heeft Defensie het personeel ingelicht over de risico’s in verband met het gebruik van sociale media.

Met de operatie Homeland en via het verspreidingsbericht van het nieuwe alarmstadium voor het personeel en de infrastructuur van Defensie op het nationaal grondgebied werden vanaf 16 januari 2015 bepaalde aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van sociale media aan de militairen meegegeven. Bovendien werden via dezelfde kanalen richtlijnen gegeven die de identificatie van ons personeel bemoeilijkt en aldus het misbruik van de afbeeldingen van de militairen op sociale media vermindert.

Op 17 maart 2015 werd door de DG COM via het militaire intranet een brochure uitgebracht met als titel “De sociale media in tien stappen”. Hierin worden de risico’s van sociale media en de manier waarop zich hiertegen te wapenen op praktische wijze uitgelegd. Het personeel dat deze brochure raadpleegt wordt aangespoord om dit zoveel mogelijk te delen met collega’s, vrienden en familie.

Op 15 januari van dit jaar werd onder de vorm van e-news op het militaire intranet een animatiespot gepost met als titel “Sociale media en cybersecurity voor de militairen”. Deze spot is het resultaat van de samenwerking tussen de DG COM en de cybermanagementcel van ACOS IS. In mei van dit jaar is een artikel met als titel “Ben jij gewapend tegen internetdreigingen” gepubliceerd in Debriefing, een maandelijkse internetpublicatie.

Op 10 oktober 2016 stelde de DG COM een nieuwe spot voor op zowel het militaire intranet als op de internetsite van Defensie met als titel “Hoe omgaan met sociale media voor familieleden van militairen”. Het zijn immers dikwijls niet alleen de militairen zelf maar ook hun familieleden die eventueel risico’s zouden kunnen opwekken die te voorkomen zijn. Het streefdoel is de bewustwording en de sensibilisering van de naaste omgeving van ons personeel betreffende de mogelijke risico’s die ze onze militairen kunnen laten lopen door het posten van schijnbaar onschuldige informatie op sociale media.

Op 11 oktober 2016 werd de banner “Take back the internet” op de homepage van het intranet Defensie toegevoegd met een link naar de site safeonweb.be.

Het geheel van aanbevelingen en richtlijnen evenals het bestaan van een waaier aan producten op het internet worden vanaf dan regelmatig tegenover het personeel van Defensie herhaald. De laatste formele melding werd gedaan op 27 december, naar aanleiding van die fameuze post, door middel van e-news op het intranet van Defensie aan het personeel voorgesteld.

 

Repliek Peter Buysrogge

 

Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord.

Ik merk dat er al heel wat inspanningen gebeuren. Elke militair moet op dat vlak zelf de nodige ethiek ontwikkelen en de nodige discretie aan de dag leggen. We hebben daarover vorige week trouwens nog een interessant debat gehad naar aanleiding van de verdachtmakingen van de Russen, over de identiteit van militairen en de gegevens van militairen die in het buitenland operationeel zijn waarbij die discretie toch belangrijk is. Ik zou er dus toch toe willen oproepen daar zeker intensief verder aan te werken zodat ook de militairen in de toekomst discreet omgaan met het gebruik van sociale media.

 

Het integrale commissieverslag kan u terugvinden op http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic516.pdf#search="14263"

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is