De gesprekken tussen minister Vandeput en de NAVO

Door Peter Buysrogge op 19 maart 2015, over deze onderwerpen: Defensie

Op 18/03/2015 stelde ik tijdens de commissie aan minister van Defensie Steven Vandeput een vraag over de gesprekken die hadden plaatsgevonden tussen de minister en de NAVO.

 

Mijnheer de minister

 

Mijn inleiding zal vrij kort zijn, ook al was de berichtgeving in de krant van gisteren behoorlijk uitgebreid. Wij lezen dat er gesprekken geweest zijn tussen uzelf en de NAVO in verband met het defensiebeleid en de planning. De NAVO, de NAVO-vertegenwoordiger of misschien de NAVO-vertegenwoordiger die in eigen naam sprak, zou zijn licht hebben laten schijnen op de investeringen en op de toekomst van Defensie. De kranten geven daar duiding bij, maar daarop wil ik nu niet te diep ingaan. Het benieuwt mij vooral of u kunt bevestigen dat die gesprekken plaatsgevonden hebben. Kunt u er in dat geval enige duiding bij geven? Ik vermoed dat u er niet veel over kunt zeggen, maar het benieuwt mij ook hoe het komt dat dergelijke informatie, die volgens de pers een vertrouwelijk karakter heeft, in de pers belandt. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt en ik vind dat geen goede tendens. Zal de visie die de NAVO ontwikkelt een effect hebben op het strategisch plan dat nu in ontwikkeling is? Het benieuwt me uiteraard welk effect dat dan is.

 

Antwoord van de minister

Ik dank de heren voor hun vragen. Het is natuurlijk zeer boeiend te discussiëren over wat journalisten in de krant geschreven hebben. Ik bevestig dat ik met de heer Brauss van de NAVO op 5 maart een aantal gedachten heb uitgewisseld. Ik beschouw dit gesprek als een van de vele gesprekken die ik gevoerd heb met stakeholders van verschillende achtergrond en cultuur, gaande van bonden tot bondgenoten, zoals de mensen van de NAVO, en mensen van de EU, de EDA enzovoort. Ik meen dat dit normaal is. Het is belangrijk dat wij ter voorbereiding van ons strategisch plan met alle stakeholders van gedachten wisselen. Ik zal niet ingaan op de inhoud. Ik beschouw dit soort gesprekken als gesprekken van man tot man. Ik zal mij dan ook niet uitspreken over de manier waarop dit in de krant is terechtgekomen. Ik vind het niet erg gepast, zeker ook niet de conclusie die eraan verbonden wordt, alsof het om een dictaat zou gaan. Dat is het natuurlijk niet. Het gaat om een raadgevend gesprek. Wij zullen in onze wijsheid met de raadgevingen van de verschillende partners die wij geraadpleegd hebben, doen wat nodig is met het oog op het strategisch plan. Ik meen dat ik alles aangehaald heb. Het ging om een advies van een van de vele stakeholders. In de krant werden inderdaad zaken vermeld die gezegd zouden zijn tijdens dat gesprek, en die blijkbaar voor waar aangenomen worden. U meent toch niet dat ik door welke krant dan ook zal laten bepalen hoe de architectuur van Defensie er in de toekomst zal uitzien? Twee weken geleden zag ik de weekendeditie van één krant, gisteren zag ik een andere krant. Er zullen nog wel kranten volgen die met een eigen beeld komen, maar het zou een stap te ver zijn om daarmee rekening te houden. Tot slot, om concreet op de vraag van de heer De Vriendt te antwoorden: er werd geen formeel document overhandigd. Alleen de vakbonden nemen concrete documenten mee naar zulke gesprekken.

 

Repliek Peter Buysrogge

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Het lijkt mij een goede zaak dat u veel gesprekken hebt gevoerd ter voorbereiding van de door u aangekondigde strategische visieteksten. Dat er verschillende boodschappen worden gebracht tijdens die gesprekken, lijkt mij nogal logisch. Uw toelichting zorgt er wel voor dat het beeld dat gisteren in de pers werd opgehangen, moet worden genuanceerd. Ik meen dan ook dat dit niet door u, maar door iemand anders in de pers is gebracht, iemand met een achterliggende agenda. Dit wijst er wel op dat er enige zenuwachtigheid heerst bij Defensie over uw visie en uw strategische nota. Wijzelf kijken reikhalzend uit naar die nota. Ik meen dat de strategische opties die u zult nemen, toch wel bepalend zullen moeten zijn voor de komende jaren. Het beeld dat gisteren werd opgehangen, moet hoe dan ook worden genuanceerd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is