De erkenning van de Pinksterstorm 2014 tot natuurramp

Door Peter Buysrogge op 16 oktober 2014, over deze onderwerpen: Waasland

Op 22/08/2014 stuurde ik een schriftelijke vraag naar de minister van Binnenlandse Zaken over de erkenning van de hagelstorm die tijdens het Pinksterweekend 2014 grote schade veroorzaakte in het Waasland

 

In het Pinksterweekend 2014 raasde een grote hagelstorm over bepaalde delen van Vlaanderen. Grote stukken van het Waasland werden hierdoor hard getroffen en leden veel schade. Hierover volgende vragen:

Zowel de gouverneur van Oost-Vlaanderen als de Directie Rampenschade hebben een positief advies gegeven om de Pinksterstorm te laten erkennen tot natuurramp, wat is de timing voor beslissing omtrent de eventuele erkenning?
Als de ministerraad het advies van de gouverneur en de Directie Rampenschade volgt, wat is dan de procedure die daar op volgt?
Moeten inwoners die reeds een dossier hebben doorgestuurd naar hun gemeente/de gouverneur een nieuwe aanvraag indienen? Aan welke vormvereisten moeten de dossiers (minimaal) voldoen?  Kunnen inwoners die nog geen dossier hebben doorgestuurd er alsnog een opmaken en doorsturen? Wat is het geschatte tijdskader tussen indienen van een aanvraag tot vergoeding en de eventuele uitbetaling?
Welke schade kan erkend en terugbetaald worden?
Wat met immateriële schade? (Bijv. Bedrijf met glazen dak dat door de tijdspanne tussen schade en opruimen niet kon opengaan?)
Volgens de vergoedingsprocedure kan de gemeente de inwoners helpen bij het opmaken van een dossier, worden de gedragen personeel- en werkingskosten gedragen door de gemeente of de FOD Binnenlandse Zaken?
Wat is de geschatte grootorde van de totale schade? Hoeveel individuele schadeclaims zijn reeds binnengekomen en hoe groot is het totale financiële plaatje van de binnengekomen schadeclaims? Wat is de totale kost voor de verzekeringsmaatschappijen? Wat is het geschatte bedrag voor tussenkomst vanuit de federale overheid?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is