Antwerpse haven: “Structurele oplossingen scanapparatuur noodzakelijk”

Door Peter Buysrogge op 28 februari 2015, over deze onderwerpen: Financiën

Sinds 19 januari 2015 is de vaste scanner in de Antwerpse haven defect. Waterschade zou daarvan de oorzaak zijn. De Antwerpse haven beschikt over vier scanners. De vaste scaninstallatie bevindt zich op Linkeroever en is de belangrijkste van de vier. Per jaar scant deze installatie gemiddeld 30.000 containers (28.979 in 2013). Bij ongeveer 1 procent van de gescande containers wordt een inbreuk vastgesteld, gaande van illegale smokkel tot foutief gewicht.

 

In de commissie Financiën stelde N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge hierover een vraag aan minister van Financiën, Johan Van Overtveldt. Over de feitelijke oorzaak blijkt voorlopig niet meer bekend dan dat het een externe oorzaak betreft. Verder onderzoek moet daarover uitsluitsel brengen.

In overleg met de constructeur wordt een oplossing gezocht om de scanner zo spoedig mogelijk te herstarten. De exacte kostprijs van de herstelling kan pas worden bepaald nadat alle componenten van de scanner uitgetest zijn. Dan pas zal blijken welke onderdelen voor hergebruik in aanmerking komen en welke onderdelen definitief verloren zijn. Van de financiële schade aan misgelopen (fiscale) inkomsten kon de minister geen uitsluitsel geven. Wanneer onregelmatigheden worden vastgesteld, kan het gaan om meerdere inbreuken, van zowel fiscale als niet-fiscale aard.

 

Door het uitvallen van de dubbele scantunnel halveerde de controlecapaciteit vrijwel meteen. Om het aantal controles zo goed mogelijk op peil te houden, werden de volgende maatregelen getroffen:

 

  • De noodprocedure werd ingesteld. Waar mogelijk wordt door de douane fysiek gecontroleerd zonder te scannen.
  • Voor controles die effectief een scanning vereisen wordt de grote mobiele scanner ingezet.
  • De containers die zich aanbieden op de Grensinspectiepost Linkeroever en die alleen voor scanning in aanmerking komen worden doorverwezen naar de scanner op Rechteroever.

“Defecten kunnen altijd voorvallen”, zegt Peter Buysrogge, “maar belangrijker is dat we dergelijke risico's in de toekomst tot een absoluut minimum reduceren. Een degelijk onderhoudsbeleid, een stijging van de scancapaciteit en een realistische toekomstvisie zijn zaken waar op korte termijn over moet worden nagedacht. Veiligheid is geen zaak waarop bespaard kan worden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is